Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Μάθημα: Πολιτισμική Διαχείριση.
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Έτος Σπουδών: 1ο.
Εξάμηνο Σπουδών: 2ο εξάμηνο.
Διδάσκων: Γεράσιμος Δ. Παυλογεωργάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Αιγαίου.

Το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται μόνο για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017 από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Γεράσιμο Παυλογεωργάτο εξαιτίας της επιστημονικής άδειας της Αναπλ. Καθηγήτριας κας Σαμπανίκου. 

1. Αξιολόγηση φοιτητών/τριών

O τελικός βαθμός αξιολόγησης των φοιτητών-τριών στις εξεταστικές του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου (ακαδ. έτους 2016-2017) στο συγκεκριμένο μάθημα, θα προκύψει 100% από τις ομαδικές γραπτές εργασίες που θα πρέπει το θέμα τους να δηλωθεί στο Διδάσκοντα έως τις 24 Μαρτίου 2017  (μέσω e-mail ή δια ζώσης στις ώρες γραφείου).

Προσοχή: Μετά τις 24 Μαρτίου 2017, δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις θεμάτων εργασιών από το διδάσκοντα. 

2. Αρχεία διαλέξεων

Αρχείο διαλέξεων 2017

Προσοχή: Το αρχείο των διαλέξεων είναι κρυπτογραφημένο με πολύ ισχυρή κρυπτογράφηση και χρειάζεται password για να το ανοίξετε. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Κάντε δεξί κλικ πάνω στον υπερσύνδεσμο και επιλέξτε: Αποθήκευση δεσμού ως…Όταν τελειώσει το κατέβασμα του αρχείου pdf και μόλις το ανοίξετε στον Η/Υ σας, θα σας ζητήσει κωδικό πρόσβασης. Τον κωδικό θα τον βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος, στο σύστημα StudentsWeb, επιλέγοντας την καρτέλα Ανακοινώσεις.

3. Βοηθητικά αρχεία

  1. Αρχείο καταγραφής 2017
  2. Οδηγίες εκπόνησης εργασίας 2017

Τα αρχεία αυτά χωρίς κωδικό μπορείτε να τα κατεβάσετε από το σύστημα StudentsWeb, στην ιστοσελίδα του μαθήματος, επιλέγοντας την καρτέλα Δημοσιεύσεις.

4. Παρουσιάσεις εργασιών

Οι παρουσιάσεις των εργασιών σας, θα γίνουν στην αίθουσα που διδάσκεται το μάθημα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 (12.00-15.00) . Οι παρουσίασεις των εργασιών  θα γίνονται με τυχαία σειρά. Οι παρουσιάσεις σας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 10 λεπτά. Σε αυτές θα πρέπει να συνοψίζονται σύντομα τα ευρήματα της εργασίας σας. Δεν παραδίδετε κανένα αρχείο στο διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Θα πρέπει να παρευρεθείτε όλοι-ες και όχι μόνο για την παρουσίαση της εργασίας σας αλλά και για την παρακολούθηση των εργασιών των συναδέλφων σας. Η παρουσίαση κάθε εργασίας θα πρέπει να προετοιμαστεί σε MS Powerpoint ή συμβατό λογισμικό. Θα πρέπει να είστε σύντομοι και ουσιαστικοί θίγοντας τα σημαντικότερα ευρήματα της εργασίας σας.

5.  Ημερομηνία και διαδικασία τελικής παράδοσης εργασιών προς αξιολόγηση

Ο τρόπος παράδοσης των εργασιών θα πρέπει να είναι ο ακόλουθος:

1) Κάθε εργασία θα πρέπει να είναι τοποθετημένη μέσα σε φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό  του οποίου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας (ο Νομός που έχετε αναλάβει) και τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας εργασίας.

2) Θα πρέπει να παραδοθούν σε cd-rom ή dvd-rom: Ένα αρχείο Μs-Word (ή συμβατού λογισμικού), ένα αρχείο Ms-Powerpoint, (ή συμβατού λογισμικού), και όλο το υλικό που έχετε συλλέξει σε ξεχωριστό φάκελο (π.χ. αρχεία καταγραφής μεμονωμένα).

3) Στο cd-rom/dvd-rom θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται τόσο στην θήκη όσο και στο ίδιο το cd-rom /dvd-rom το θέμα και τα ονοματεπώνυμα σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο.

Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες 1-3 θα υπάρχει μείωση της βαθμολογίας σας.

Η ημερομηνία της τελικής παράδοσης των εργασιών σας προς αξιολόγηση, θα γίνει στο γραφείο μου, στις 14 Ιουνίου 2017 και από τις 09.00-11.00.

5. Ενδεικτική βιβλιογραφία/δικτυογραφία μαθήματος

Bennett, T., Grossberg, L., Morris, M. and Williams, R. K. 2005, New keywords: a re-vised vocabulary of culture and society, Malden, MA: Blackwell.

Bhalla, G. 2010, Collaboration and Co-Creation: New Platforms for Marketing and Innovation, Springer.Bilton, C. 2007, Management and creativity: From creative industries to creative management, Oxford, Blackwell publishing.

Byrnes, W.J. 2014, Management and the arts, Amsterdam, Elsevier Focal Press.Cameron, F. and Kenderdine, S. (eds.) 2007, Theorizing digital cultural heritage, Cambridge, MA: MIT Press.Daft, R. 2015, Management, Boston, MA, Cengage Learning, Inc.French, Y. and Runyard, S. 2011, Marketing and Public Relations for Museums, Galleries, Cultural and Heritage Attractions, Routledge.Forrest, C. 2010, International Law and the Protection of Cultural Heritage, London, Routledge.Hoffman, B. (ed.) 2006, Art and Cultural Heritage. Law, Policy, and Practice, Cam- bridge & New York, Cambridge University Press.Holt, D. and Cameron, D. 2010, Cultural Strategy: Using Innovative Ideologies to Build Breakthrough Brands, Oxford University Press.

McKinlay, A. and Smith, C. (eds) 2009, Creative Labour: Working in the Creative Industries (Critical Perspectives on Work and Employment), London, Pal- grave Macmillan.

Schermerhorn, J.R. 2012, Εισαγωγή στο Management, Αθήνα, Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.

Throsby, D. 2001, Economics and Culture, Cambridge, Cambridge University Press.
Βερνίκος, Ν. κ.α.  (επιμ.) 2005, Πολιτιστικές Βιομηχανίες, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.

Τσουρβάκας, Γ. 2012, Μάνατζμεντ Επικοινωνιακών και Πολιτιστικών Οργανισμών. Πλαίσιο, Εργαλεία, Στρατηγικές, Θεσσαλονίκη, University Studio Press.