Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να ενημερωθείτε για τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος, όπως τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, την ερευνητική, εκπαιδευτική και επαγγελματική μου εμπειρία καθώς και ορισμένες ενδεικτικές ετερο-αναφορές στο δημοσιευμένο έργο μου.
 

To βιογραφικό σημείωμα σε μορφή pdf.