Χρονική περίοδος Όνομα ιδρύματος/ εταιρείας  – πεδίο εργασίας
8/2016- σήμερα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με γνωστικό αντικείμενο: «Διατήρηση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», ΦΕΚ διορισμού: 787/25.08.2016, τ. Γ’.  
11/2013 – σήμερα Διευθυντής θεσμοθετημένου ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, του Παν. Αιγαίου.
2/2012 – 8/2016 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με γνωστικό αντικείμενο: «Διατήρηση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», ΦΕΚ διορισμού: 194/20.02.2012,τ.Γ΄.
6/2008 έως 2/2012 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διατήρηση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», ΦΕΚ διορισμού: Γ554/12-06-2008. Υπεύθυνος θεσμοθετημένου ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, του Παν. Αιγαίου.
5/2003 έως 6/2008 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Διατήρηση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», ΦΕΚ διορισμού: 208/28-8-2003. Υπεύθυνος θεσμοθετημένου ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, του Παν. Αιγαίου.
9/2000 έως 5/2003 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Διδάσκων Π.Δ. 407/80, στη βαθμίδα του Λέκτορα, πλήρους απασχόλησης.
9/2000 έως 8/2001 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας.Διδάσκων Π.Δ. 407/80, στη βαθμίδα του Λέκτορα,  πλήρους απασχόλησης.
7/1996 έως 11/2001 Γραφείο Μελετών Περιβάλλοντος Γερ. Δ. Παυλογεωργάτου. Διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος.
8/1993 έως 2001

 

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τμήματος Περιβάλλοντος,  Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπεύθυνος για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων (βαρέων μετάλλων) σε δείγματα διαφόρων περιβαλλοντικών υποστρωμάτων.
1993 Ε.Ε.Α.Α., (Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης – νυν Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης), Α.Ε. Επιστημονικός Συνεργάτης στην ανάπτυξη προγράμματος ανακύκλωσης σε συνεργασία με βιομηχανίες της Ελλάδας (CHIPITA A.E.  COCA-COLA TΡIA ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε., COLGATE PALMOLIVE A.E., FRIESLAND A.E., HELLAS CΑΝ Α.Ε., PEPSICO–HBH A.E., TETRA PAK A.E. , UNILEVER A.E., VPI A.E., ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε., ΔΕΛΤΑ Α.Ε., ΕΛΑΪΣ Α.Ε., ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ΙΟΝ Α.Ε., ΚΛΙΑΦΑΣ Α.Ε., ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., ΝΕΣΤΛΕ Α.Ε., ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε., ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Α.Ε., ΦΑΓΕ Α.Ε.) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
1991 Διυλιστήριο Petrola S.A., Ασπρόπυργος. Tμήμα Ελέγχου Ποιότητας Τελικού Προϊόντος (Χημείο).