Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

Περατωμένων

 1. Μπάλλα Α., 2012. Μακεδονικοί Τάφοι: Γεωγραφική Προσέγγιση με Σύγχρονες Μεθόδους. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου, (επιβλέπων).
 2. Γκινή Ζ., 2012. Πολιτικές Διατήρησης και Προληπτικής Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου, (επιβλέπων).
 3. Μαυροειδή Μ., 2009. Η ελληνική μηχανουργία την περίοδο 1920 – 1950 και η τεκμηρίωση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Διδακτορική διατριβή, Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, (επιβλέπων). 

Σε εξέλιξη

 1. Διόλατζης Ι., 2015. Εφαρμογή της θεωρίας των επικύκλων στο Μηχανισμό των Αντικυθήρων: Μελέτη της πλανητικής κίνησης στο εμπρόσθιο τμήμα του μηχανισμού και ανακατασκευή του. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου, (επιβλέπων).
 2. Μηνιώτη Λ., 2009. Διατήρηση ξερολιθικών κατασκευών: Μία συγκριτική έρευνα ανάμεσα στη ΝΑ Σκοτία και τη Λέσβο. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου, (επιβλέπων).

Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψηφίων διδακτόρων

Περατωμένων

 1. Τάλλης Ι., 2014. Αφηγηματικά μοντέλα και νέες τεχνολογίες: όροι και όρια σύγχρονων εκθεσιακών σεναρίων. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 2. Ναβροζίδου Ε., 2011. Εικονογραφημένες γυναίκες, ακμές του τριγώνου των πολιτισμών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 3. Μπιτζιόπουλος Α., 2010. Τρόποι βελτιστοποίησης συλλογής δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές τους σε περιβάλλοντα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 4. Αξιώτης Μ., 2008. Οι υδρόμυλοι. Διδακτορική διατριβή, Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Σε εξέλιξη

 1. Σαμαρούδη Μ. Η χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διατήρηση του πολιτισμού και της γλώσσας στις ελληνόφωνες περιοχές της Νότιας Ιταλίας. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 2. Τσιρογιάννη Σ. Οι Βιβλιοθήκες Γρ. Ν. Βερναρδάκη και Δημ. Ν. Βερναρδάκη και τα αρχεία: οι συλλογές και η ιστορία τους. Ο ιδεολογικός και ευρύτερος πνευματικός κόσμος των Γρ. και Δημ. Ν. Βερναρδάκη, το έργο τους και οι σχέσεις αυτών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 3. Καλογερόπουλος Κ. Ζητήματα αρχαιολογικής θεωρίας και ψηφιοποίησης αρχαιολογικών δεδομένων. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 4. Ιωαννάτου Μ. Ι. Χορός και Τεχνολογία. Τρόποι αναπαράστασης, διδασκαλίας της κίνησης και νέες μέθοδοι χορογραφικής σύνθεσης. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 5. Μπακογιάννη Σ. Ο ρόλος και η σημασία της τεκμηρίωσης στο σύγχρονο μουσείο.

Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικών διατριβών

 1. Στεφανάκου Α., 2018. Οικονομοτεχνικό πλαίσιο Ανάπτυξης πλωτών Ανεμογεννητριών σε Απομακρυσμένες Περιοχές. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Παν. Αιγαίου.
 2. Κρητικός Π., 2017. Κόμικς κόσμοι του Φανταστικού. Οπτικοποίηση και ιδεολογικές αναπαραστάσεις στα φάνταζυ κόμικς. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 3. Μυτιληναίου Σ., 2015. «Experience Design under a Performative Perspective: Designing for Enactive Participation to Emerge in Live Events». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 4. Τάλλης Ι., 2014. Αφηγηματικά μοντέλα και νέες τεχνολογίες: όροι και όρια σύγχρονων εκθεσιακών σεναρίων. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 5. Τζαναβάρα Α., 2013. Μουσείο και άτομα με αναπηρίες. Προσβασιμότητα – Εκπαίδευση – Κοινωνική Ενσωμάτωση. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 6. Ναβροζίδου Ε., 2011. Εικονογραφημένες γυναίκες, ακμές του τριγώνου των πολιτισμών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 7. Παπαδόπουλος Δ., 2010. Σχηματίζοντας τη Λίμνη: Εμπειρία και Διαμεσολάβηση του Τοπίου στις Πρέσπες. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 8. Μπιτζιόπουλος Α., 2010. Τρόποι βελτιστοποίησης συλλογής δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές τους σε περιβάλλοντα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου.
 9. Αξιώτης Μ., 2008. Οι υδρόμυλοι. Διδακτορική διατριβή, Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Επίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών

Επιβλέπων στις ακόλουθες Μεταπτυχιακές Διατριβές του ΠΜΣ «Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας», του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

 1. Αβαγιανός Χ., 2018. Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού βιβλίου για το Απολιθωμένο Δάσος Σιγρίου.
 2. Ιωάννου Α., 2018. Έρευνα κοινού στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης των Ιωαννίνων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τα τοπικά μουσεία.
 3. Tιτιρέκη Π., 2015. Σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών στη Μήθυμνα Λέσβου.
 4. Μαυρομμάτη Γ. 2015. Σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών στο Ν. Αχαϊας. Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική».  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 5. Μανταγά Ζ., 2015. Πολιτιστικές Διαδρομές στη νήσο Ικαρία. Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική». Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 6. Δουμούζης Σ., 2014. Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη του Κώδικα της Τενέδου.
 7. Κριπιντίρης Τ., 2014. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για το παραδοσιακό επάγγελμα του καραβομαραγκού.
 8. Διόλατζης Ι., 2013. Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Δημιουργία Τρισδιάστατου Διαδραστικού Μοντέλου και υποστηρικτικής εφαρμογής.
 9. Καλαθά Ε., 2013. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την προβολή της συλλογής οργάνων Φυσικής του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 10. Αντωνίου Σ., 2012. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Προβολή του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Λέσβο.
 11. Ζακάκης Ν., 2012. Διαμορφώνοντας την πολιτιστική φήμη (cultural reputation): η θεματολογία του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης.
 12. Κάιτατζης Θ., 2012. Σχεδιασμός και δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την προβολή του ελαιόλαδου της Λέσβου.
 13. Νταμκαρέλου Λ., 2012. Οι προτεραιότητες των επισκεπτών των μουσείων και η ιεράρχηση των αναγκών τους. Η περίπτωση των μουσείων της Μυτιλήνης.
 14. Σαρρής Γ., 2012. Σχεδιασμός και δημιουργία τρισδιάστατης ψηφιακής εφαρμογής για την οπτικοποίηση βασικών κανόνων της ιστιοπλοΐας.
 15. Εγγλέζου Μ., 2012. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Προβολή των Οθωμανικών Μνημείων της Λέσβου.
 16. Καμμένος Π., 2012. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για τις Κατασκευές των Ξερολιθιών στη Λέσβο.
 17. Κανέλλου Κ., 2012. Δημιουργία εφαρμογής για την αναπαράσταση ενός «πράσινου» μουσείου.
 18. Κοντάρα Δ., 2012. Ψηφιοποίηση Δημοτικού Αρχείου Μανταμάδου Λέσβου 19ου – 20ου αι.
 19. Δόλκα Π.Μ., 2011. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την καταγραφή και προβολή της παραδοσιακής μαγειρικής της Λέσβου.
 20. Ζούπη Χ., 2011. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την προβολή και ανάδειξη της βιομηχανικής πολιτισμικής κληρονομιάς της Λέσβου: Η περίπτωση της εξέλιξης των Ελαιοτριβείων.
 21. Κωνσταντιδέλλη Β., 2011. Διερεύνηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε υπαίθρια μνημεία και δημιουργία διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης.
 22. Μουτσίου Μ., 2011. Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού μουσείου πληροφορικής.
 23. Μπαντά Α., 2011. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την προβολή και αξιολόγηση των οργανωμένων περιπατητικών διαδρομών της Λέσβου.
 24. Μπάτσιος Δ., 2011. Δημιουργία ηλεκτρονικού πωλητηρίου μουσείου για σταθερές και κινητές συσκευές: η περίπτωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
 25. Βασιλειάδη Α., 2010. Σχεδιασμός και δημιουργία διαδικτυακής πύλης για τους καλλιτέχνες της Λέσβου.
 26. Τζήκα Μ., 2010. Σχεδιασμός και δημιουργία βάσης δεδομένων και διαδικτυακής πύλης σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του Ν. Λέσβου. 
 27. Τσαγκλιώτης Γ., 2010. Σχεδιασμός και δημιουργία διαδικτυακής πύλης για τα μουσεία της Λέσβου.
 28. Ψαρρού Τ., 2010. Σχεδιασμός και δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την προβολή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων του Ν. Λέσβου
 29. Σκαλοχωρίτου Γ., 2009. Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυμεσικής εφαρμογής για τον αριθμό Φ – τον Χρυσό Μέσο.
 30. Τσαλίκης Γ., 2009. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με θέμα την παραγωγή πετρελαίου
 31. Αρμπηλιά Κ., 2008. Διαχείριση Φεστιβάλ: Η περίπτωση του Athens Video Art Festival.
 32. Κουμουρτζής Α., 2008. Εικονικές προθήκες (Virtual Showcases): αξιολόγηση της χρήσης τους σε εφαρμογές πολιτισμού.
 33. Κούρας Κ., 2008. Ζητήματα σύγχρονης διατροφής: υλοποίηση εφαρμογής σχετικά με τις επιπτώσεις των Ε στην ανθρώπινη υγεία.
 34. Λέσι Λ., 2008. Δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού για τη διατήρηση της ψηφιακής φωτογραφίας.
 35. Μιλκάκη Μ., 2008. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής σχετικά με τις πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις επιπτώσεις της σε αντικείμενα και συλλογές.
 36. Στεργάκη Δ., 2008. Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος της Κομοτηνής.
 37. Τσουρής Λ., 2007. «Δημιουργία Ψηφιακής Οπτικοποίησης ενός  μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, με χρήση δεδομένων GIS, τηλεπισκόπησης και τρισδιάστατων γραφικών: Η Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Υψηλού στη Λέσβο.
 38. Καραγιάννη Α., 2006. Ψηφιακή χαρτογράφηση των βιομηχανικών – βιοτεχνικών μνημείων της Λέσβου.  
 39. Μπάλλα Α., 2006. Η χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών: Εφαρμογή στο νομό Ξάνθης.
 40. Ανδριάνης Γ., 2005. Διατήρηση Ψηφιακής Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
 41. Ηλιαδάκης Σ., 2005. Ναυτικά Αφηγήματα. Πρόταση Διατήρησης Διαχείρισης της Ναυτικής Μνήμης.  
 42. Πετρά Μ., 2005. Παρουσίαση ενός Βιομηχανικού Μουσείου: Μια καπναποθήκη της Ξάνθης και οι Μνήμες των Δεγκτσήδων.  
 43. Ροδίτης Χ., 2005. Ο Πολιτιστικός Τουρισμός της Λέσβου. Δυνατότητες – Προοπτικές.
 44. Παπακωνσταντίνου Α., 2004. «Επεξεργασία δεδομένων ανακτημένων από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την εισαγωγή τους σε Προγράμματα Τρισδιάστατης Απεικόνισης και την αξιοποίηση τους στην κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους».

Συνεπίβλεψη ή μέλος τριμελών εξεταστικών επιτροπών σε σημαντικό αριθμό (>60) Μεταπτυχιακών Διατριβών του ΠΜΣ «Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ακαδ. έτη: 2004-σήμερα).

Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών

Επιβλέπων στις ακόλουθες πτυχιακές εργασίες του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

 1. Παζαροπούλου Ε., 2014. Οι Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πολιτιστική κληρονομιά.
 2. Τσαρτακλέα – Κασσελάκη Ν., 2014. Σχεδιασμός μιας πολιτιστικής εκδήλωσης: η περίπτωση ενός bazaar στη Λέσβο.
 3. Καλούπη Δ., 2010. Η μαστίχα της Χίου.
 4. Σιώτη Α, Χρυσάφη Α., Καταγραφή και χαρτογράφηση των Σπηλαίων της Λέσβου.
 5. Οικονόμου Ε., 2005. Βιομηχανικά μνημεία του Βόλου.
 6. Συκάς Π., Ζαφειρίου Α., 2004. Ψηφιακή χαρτογράφηση των Οθωμανικών μνημείων του Ν. Λέσβου.
 7. Γεροκώστα Χ., Δουλγκέρη Α., 2004. Παραγωγή Ντοκιμαντέρ με Τίτλο: Δίπλα σε δύο Καμινάδες… ΑΣΠ ΔΕΗ Μυτιλήνης.
 8. Αναγνώστου Ε., Εκπαιδευτική εφαρμογή για τη χλωρίδα της Λέσβου.
 9. Καλοσκάμης Ν., Κολλάτος Ι., 2004. Δημιουργία διαδικτυακού τόπου για τα βιομηχανικά μνημεία της Αττικής.
 10. Νερούτσος Δ. και Πιπερά Ρ., 2004. Εκπαιδευτική εφαρμογή για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου Λέσβου.

Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής σε σημαντικό αριθμό πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Τμήματος Γεωγραφίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2004-σήμερα).


Αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων σε ΑΕΙ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Πολιτισμικής Πληροφορικής», Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2003- σήμερα).

1. Πολιτιστικός Σχεδιασμός (Cultural planning). Υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία». Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους, 2005- σήμερα.

2. Ειδικά ζητήματα Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή μάθημα 2ου εξαμήνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική» και για τις δύο κατευθύνσεις του ΜΠΣ. Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2003-2012.

3. Πολιτιστική οικονομία (Cultural Economics). Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή μάθημα 2ου εξαμήνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική»- κατεύθυνση: Σχεδιασμού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων. Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2005-2009. Σε συνεργασία με τον κ. Βαφόπουλο Μιχάλη, Οικονομολόγο.

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2000-σήμερα).

4. Προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή μάθημα 8ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΤΕ. Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-σήμερα.

5. Πολιτιστικός σχεδιασμός. Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΤΕ. Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014-σήμερα.

6. Τα υλικά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή μάθημα 8ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΤΕ. Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013-σήμερα.

7. Οι περιβαλλοντικές παράμετροι των μουσείων. Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΤΕ. Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2001-σήμερα.

8. Διατήρηση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Κατ’ επιλογή μάθημα 3ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΤΕ. Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2008-σήμερα.

9. Διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή μάθημα 4ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΤΕ. Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2007-2013.

10. Ψηφιακή χαρτογράφηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς.  Κατ’ επιλογή μάθημα 5ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΤΕ. Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2004-2007.

11. Πολιτισμική κληρονομιά. Υποχρεωτικό μάθημα 3ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΤΕ. Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2003-2007.

12. Μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΤΕ. Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2001- 2007.

13. Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας. Υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.  Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2001-2002.

14. Εργαστήριο πληροφορικής. Υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2000-2002.

15. Εργαστήριο Ψηφιοποίησης Δεδομένων. Υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2000-2002.

16. Εισαγωγή στα Πολυμέσα Ι. Υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2000-2002 (σε συνεργασία με την Δρ. Καβακλή Βαγγελιώ).

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Γεωγραφίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2000-2001)

17. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2000-2001.

18. Εισαγωγή στους Η/Υ. Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2000-2001.


Διδασκαλία σε επιμορφωτικά/δια βίου προγράμματα & προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

6/2012 – 6/2015: Επιστημονικός υπέυθυνος του εξ αποστάσεως/δια βίου μάθησης πρόγραμμα του Παν. Αιγαίου, με τίτλο: Πολιτιστική Επικοινωνία και σύγχρονες τεχνολογίες (https://e-epimorfosi.aegean.gr/).

6/2012 – 6/2013: Διδάσκων στο εξ’ αποστάσεως/δια βίου μάθησης πρόγραμμα του Παν. Αιγαίου, με τίτλο: E-Learning στην Αρχαιομετρία (Νέες Τεχνολογίες, Συντήρηση & Διαχείριση Αρχαιοτήτων).

2009 – σήμερα: Πιστοποιημένος από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Εκπαιδευτής Ενηλίκων στις επαγγελματικές κατηγορίες: 2311/2313/2410/2730/3222 (κατά ΣΤΕΠ 92).

1992- σήμερα: Συμμετοχή με διαλέξεις σε μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και  τη διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς.