Μέλος Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Εργαστηρίων 

 • Εργαστηρίου Ανάλυσης Υδάτων και Αέρα, Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου (1992- 2001).
 • Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου (2001-σήμερα). Από το 2013, Διευθυντής του εργαστηρίου.
 • Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου (2001- σήμερα).

 Kριτής σε Επιστημονικά Περιοδικά – Συνέδρια – Ερευνητικά προγράμματα

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Science of the Total Environment»
 • Διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Water Research»
 • Διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Αtmospheric Environment»
 • Διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Building and Environment»
 • Διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Journal on Computing and Cultural Heritage»
 • Διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Measurement»
 • Διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Sustainability»
 • Διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Museology»
 • Διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Journal of Regional & Socio-Economic Issues” – Member of the editorial board.
 • 15th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2017, 31st August – 2nd September 2017, Rhodes, Greece, member of the Scientific Committee.
 • 14th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2015, 3-5 September 2015, Rhodes, Greece, member of the Scientific Committee.
 • 2nd International Symposium on Virtual Archaeology, Museums and Cultural Tourism (VAMCT). 23-26 September 2015, Delphi, Greece, member of the Scientific Committee.
 • Διεθνές Συνέδριο για τη Συντήρηση & Μελέτη των Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, καλοκαίρι 2016, Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής.
 • 2nd International Conference of Museology. Technology for Cultural Heritage: Management, education, communication. Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean.  Mytilene, Lesvos, 28th June – 2nd July, 2003.
 • 3rd International Conference of Museology, “Audiovisuals as cultural heritage and their use in museums”. Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean, the Hellenic Committee of ICOM and the International Committee for the Audiovisuals in Museums AVICOM, Mytilene, Lesvos, June 5th to June 8th, 2006.
 • Κριτής στο Πρόγραμμα “Νέοι Ερευνητές Κύπρου- ΠΕΝΕΚ” του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ιανουάριος 2010.
 • Κριτής σε πρoτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της χρηματοδότησης βασικής έρευνας, στην Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιούνιος 2007.
 • 2nd International Symposium on Virtual Archaeology, Museums and Cultural Tourism (VAMCT). 23-26 September 2015, Delphi, Greece, member of the Scientific Committee.
 • Διεθνές Συνέδριο για τη Συντήρηση & Μελέτη των Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, 2016, Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής.
 • 2nd International Conference of Museology. Technology for Cultural Heritage: Management, education, communication. Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean.  Mytilene, Lesvos, 28th June – 2nd July, 2003.
 • 3rd International Conference of Museology, “Audiovisuals as cultural heritage and their use in museums”. Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean, the Hellenic Committee of ICOM and the International Committee for the Audiovisuals in Museums AVICOM, Mytilene, Lesvos, June 5th to June 8th, 2006 κ.α.
 • Κριτής στο Πρόγραμμα “Νέοι Ερευνητές Κύπρου – ΠΕΝΕΚ” του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ιανουάριος 2010.
 • Κριτής σε πρoτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της χρηματοδότησης βασικής έρευνας, στην Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιούνιος 2007.

Ερευνητικές συνεργασίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

 • Universitat Rovira I Virgili (Spain)
 • Institut European des itineraires culturels (Luxembourg)
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • E.K. «Αθηνά»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης κ.α.

Επιπλέον μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, στα οποία υπήρξα επιστημονικός υπεύθυνος, έχουν αναπτυχθεί ερευνητικές συνεργασίες με συναδέλφους που υπηρετούν στα ακόλουθα Τμήματα του Παν. Αιγαίου:

 • Τμήμα Γεωγραφίας
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών.

Οικονομική υποστήριξη έρευνας

 • Ευρωπαϊκά προγράμματα/ΚΠ (Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, ΚΠ Equal, Culture 2000, Envireg κ.α.)
 • Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ./ ΕΠΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013
 • Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
 • ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΝ)
 • Υπουργείο Αιγαίου (νυν ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής) κ.α.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 • Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων Παν. Αιγαίου, «ΥΠΑΤΙΑ». Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ Παν. Αιγαίου. Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (23/10/2017 – σήμερα.).
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013”. Τίτλος ενταγμένου προγράμματος: «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάτπυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» και ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ». URL: http://www.mspcygr.info. Περίοδος υλοποίησης: 2013-2015. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Παν. Αιγαίου: Γεράσιμος Δ. Παυλογεωργάτος.
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013». Τίτλος ενταγμένου προγράμματος: «Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα». URL: http://interbus.aegean.gr/. Περίοδος υλοποίησης: 2012-2014. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Παν. Αιγαίου: Γ. Δ. Παυλογεωργάτος.
 • ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως δια βίου μάθησης με τίτλο: «Πολιτιστική Επικοινωνία και Σύγχρονες Τεχνολογίες». Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Περίοδος υλοποίησης: ακαδ. έτος: 2015-2016.  Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Δ. Παυλογεωργάτος.
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας). Τίτλος ενταγμένου προγράμματος: «Απασχόληση στην ΠΕ Σάμου-Ικαρίας». Περίοδος υλοποίησης: 2012-2015. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Παν. Αιγαίου: Γ. Δ. Παυλογεωργάτος.
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Med Programme 2007-2013. Τίτλος ενταγμένου προγράμματος: «CORINTHOS – Maritime Clusters supporting Research & Innovation to enhance Blue Economy Entrepreneurship”. Περίοδος υλοποίησης: 01/07/2014 έως 30/06/2015.
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Med Programme 2007-2013. Τίτλος ενταγμένου προγράμματος: «ENERCOAST-Renewable energies in the marine-coastal areas of the adriatic-ionian region. Περίοδος υλοποίησης: 01/07/2014 έως 30/06/2015.
 • ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τίτλος ενταγμένου προγράμματος: Επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, για την εφαρμογή και εμπέδωση σύγχρονων προσεγγίσεων μορφών Τέχνης καθώς και ανάπτυξη ειδικών τεχνολογικών δεξιοτήτων δημιουργικής σχεδίασης με γνώμονα τον Ψηφιακό πολιτισμό. Περίοδος υλοποίησης: Άκαδ. Έτος: 2014-2015.
 • ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως δια βίου μάθησης με τίτλο: «Πολιτιστική Επικοινωνία και Σύγχρονες Τεχνολογίες». Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Περίοδος υλοποίησης: Ακαδ. έτος: 2014-2015.  Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Δ. Παυλογεωργάτος.
 • ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως δια βίου μάθησης με τίτλο: «Πολιτιστική Επικοινωνία και Σύγχρονες Τεχνολογίες». Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Περίοδος υλοποίησης: ακαδ. έτος: 2013-2014.  Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Δ. Παυλογεωργάτος.
 • ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως δια βίου μάθησης με τίτλο: «Πολιτιστική Επικοινωνία και Σύγχρονες Τεχνολογίες». Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Περίοδος υλοποίησης: ακαδ. έτος: 2012-2013.  Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Δ. Παυλογεωργάτος.
 • ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΕΔΒΜ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως δια βίου μάθησης με τίτλο: E-Learning στην Αρχαιομετρία (Νέες Τεχνολογίες, Συντήρηση & Διαχείριση Αρχαιοτήτων). Περίοδος υλοποίησης: ακαδ. έτος 2012/13. Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος: Καθ. Ι. Λυριτζής. Ε/Υ για την 8η Δ/Ε: Γ. Δ. Παυλογεωργάτος.
 • INTERREG ΙΙΙΒ. Τίτλος προγράμματος: «IDEUnivers – Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της Δυτικής Μεσογείου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG III B- MEDOCC Μέτρο 3.4, Φορέας Υλοποίησης για το Παν. Αιγαίου: Τμήμα Γεωγραφίας, συμμετέχει το Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου, 2007-2008.
 • INTERREG IIIA. Τίτλος προγράμματος: «Δρόμοι της πίστης- Ψηφιακή Πατρολογία». Υλοποίηση: Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2006-2007.
 • Ευρωπαϊκή Κοινοτική Πρωτοβουλία “EQUAL”, για την άρση των ανισοτήτων στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Ενέργεια ΙΙ. Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: «Φύλων Ένωσις, ολοκληρωμένη υποστήριξη και παρέμβαση ενίσχυσης επιχειρηματικότητας υπέρ των Ελλήνων Τσιγγάνων». Φορέας ανάθεσης:  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τμήμα Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου, 2006-2007.
 • Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τις Πολιτιστικές και Αγροτουριστικές Εκδηλώσεις του Δήμου Πέτρας. Φορέας ανάθεσης: Δήμος Πέτρας Λέσβου. Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Διάρκεια: 2005-2006. Επιστημονικός υπεύθυνος: Παυλογεωργάτος Γεράσιμος.
 • Δημιουργία Ντοκιμαντέρ «Μνήμες Δεγκτζήδων». Φορέας ανάθεσης: Χορηγίες από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Διάρκεια: 2005-2006. Επιστημονικός υπεύθυνος: Παυλογεωργάτος Γεράσιμος.
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού Δήμου Πρεσπών. Φορέας ανάθεσης: Δήμος Πρεσπών. Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Διάρκεια: 2005-2006. Επιστημονικοί υπεύθυνοι έργου: Ομ. Καθ. Νικόλας Βερνίκος,  Παυλογεωργάτος Γεράσιμος.
 • Καταγραφή, τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Σολυγείας, Νομού Κορίνθου, μέσω της δημιουργίας δίγλωσσου διαδικτυακού ιστοχώρου και DVD. Φορέας ανάθεσης: Δήμος Σολυγείας σε συνεργασία με την: «Σπύρος και Κωνσταντίνος Μασούρης Ο.Ε. Εκδόσεις – Διαφημίσεις».. Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν Αιγαίου σε συνεργασία με την: «Σπύρος και Κωνσταντίνος Μασούρης Ο.Ε. Εκδόσεις – Διαφημίσεις». Διάρκεια: 2004-2005. Επιστημονικοί υπεύθυνοι έργου: Ομ. Καθ. Νικόλας Βερνίκος,  Δρ. Παυλογεωργάτος Γεράσιμος.
 • Ευρωπαϊκή Κοινοτική Πρωτοβουλία “EQUAL”, για την άρση των ανισοτήτων στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Τίτλος έργου: Γυναίκες, απασχόληση και τοπική οικονομία στο Αιγαίο – MEVEL. Φορέας ανάθεσης:  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Φορείς υλοποίησης: Τεχνική Εκπαιδευτική, ΚΕΚΑΝΑΛ κ.α. Αθήνα, Διάρκεια: 2002-2004.
 • Ευρωπαϊκή Κοινοτική Πρωτοβουλία “EQUAL”, για την άρση των ανισοτήτων στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Νέα επιχειρηματικότητα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Φορέας ανάθεσης:  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Φορείς  υλοποίησης: Ηλιαχτίδα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  – Τμήμα   Πολιτισμικής   Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Εργαστήριο Ανάλυσης Υδάτων και Αέρα, Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (HERRA), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος,  ΩΜΕGΑ  Technology – Β. Αλεξανδρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε, Θεσσαλική ψυχιατρική εταιρεία περίθαλψης και αποκατάστασης, ΑΣΠΑ ΚΕΚ – PRIMUS, ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ ΚΕΚ, ARVIS Περιβαλλοντικές επιχειρήσεις Α.Ε.,  ΤΕΔΚ Ν. Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης. Διάρκεια: 2002- 2004.
 • Μελέτη και Δημιουργία Ιστοτόπου Ξερολιθικών κατασκευών της Θράκης, του Αιγαίου και της Κύπρου. Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου. Φορείς υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Θράκης. Διάρκεια: 2001- 2003.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα πολιτισμικής προβολής του Δ. Πρεσπών.  Φορέας ανάθεσης: Δήμος Πρεσπών. Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Διάρκεια: 2002-2003.
 • Dry stone constructions – European Cultural Heritage, Culture 2000. Φορέας ανάθεσης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Culture 2000). Φορείς υλοποίησης: Universitat Rovira I Virgili, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Institut European des itineraires culturels (Luxembourg). Διάρκεια: 2000-02.
 • Οι υδρόμυλοι της Λέσβου. Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Διάρκεια: 2000-2001.
 • Πρόγραμμα αναγνώρισης της κατάστασης ρύπανσης των επιφανειακών  νερών από ουσίες του καταλόγου ΙΙ, υποψηφίων του καταλόγου Ι, της 77/464 ΕΟΚ οδηγίας και οργάνωση – λειτουργία δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών νερών σε σχέση με τις ουσίες που θα προκύψουν από την αναγνώριση. Φορέας ανάθεσης: ΥΠΕΧΩΔΕ Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Ανάλυσης Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διάρκεια: 1998-2000.
 • ΕΠΕΤ ΙΙ – Υποπρόγραμμα 2 – Τράπεζες Πληροφοριών & Δεδομένων, Πανελλήνια καταγραφή των απορριμμάτων και δημιουργία Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων. Φορέας ανάθεσης: ΓΓΕΤ. Φορείς υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο –Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Διάρκεια: 1998-2000.
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών αποδεκτών σχετικά με τις ουσίες του καταλόγου Ι της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας. Φορέας ανάθεσης: ΥΠΕΧΩΔΕ Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Ανάλυσης Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διάρκεια: 1996-1998.
 • Αξιολόγηση των αστικών και βιομηχανικών εκροών στις λεκάνες απορροής του Παγασητικού κόλπου και της λίμνης Βεγορίτιδας από ουσίες των καταλόγων Ι και ΙΙ της 76/464/ΕΟΚ οδηγίας – Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών αποδεκτών αναφορικά με τις ουσίες του καταλόγου Ι της 76/464/ΕΟΚ οδηγίας. Φορέας ανάθεσης: ΥΠΕΧΩΔΕ Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Ανάλυσης Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διάρκεια: 1996-1998.
 • Αναγνώριση της κατάστασης ρύπανσης των επιφανειακών νερών από ουσίες του καταλόγου Ι της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας, Α’ Φάση. Φορέας ανάθεσης: ΥΠΕΧΩΔΕ. Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Ανάλυσης Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διάρκεια: 1994-1995.
 • Βελτιστοποίηση της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κορυδαλλού με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Φορέας ανάθεσης: Δήμος Κορυδαλλού Αττικής. Φορέας υλοποίησης: Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διάρκεια: 1994-1995.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησης των επιπτώσεων στην θαλάσσια περιοχή και στον υπόγειο υδροφορέα από την μεταφορά, τον καθαρισμό και την άρδευση των λυμάτων του Δήμου των Λειψών. Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Δωδεκανήσου/Πρόγραμμα Envireg της Ε.Ε. Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Ανάλυσης Υδάτων και Αέρα, Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διάρκεια: 1993-1994.

Συμμετοχή σε μελέτες

 • Μελέτη με τίτλο: «Οδηγός ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών σε επαγγέλματα που απασχολούνται κυρίως γυναίκες». Ομάδα μελέτης: Παυλογεωργάτος Γ., Κωνστάντογλου Μ., Βλατσιώτου Φ. Φορέας ανάθεσης: ΚΕΚΑΝΑΛ Α.Ε., Μυτιλήνη 2004.
 • Μελέτη με τίτλο: «Στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη του Πολιτιστικού – Θρησκευτικού τουρισμού στην Λέσβο». Ομάδα μελέτης: Παυλογεωργάτος Γ., Κωνστάντογλου Μ. Φορέας ανάθεσης: ΚΕΚΑΝΑΛ Α.Ε., Μυτιλήνη 2004.
 • Μελέτη με τίτλο: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Νομού Λέσβου – Τεχνοοικονομική μελέτη». Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Λέκκας Θ., Συντονιστής Έρευνας: Παυλογεωργάτος Γ. Φορέας ανάθεσης: ΕΕ, ΚΠ Equal. Μυτιλήνη 2004.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Έργα μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης λυμάτων πόλης Μυτιλήνης και Δημοτικών Διαμερισμάτων Παναγιούδας, Μόριας Παμφύλων και Αφάλωνα». Ανάθεση: ΔΕΥΑ Μυτιλήνης. Υλοποίηση: Γραφείο μελετών περιβάλλοντος Γ. Δ. Παυλογεωργάτου, Μυτιλήνη 2000.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Βελτίωσης δρόμου Κάπης προς Λιμάνι». Ανάθεση: Δήμος Μανταμάδου Λέσβου. Υλοποίηση: Γραφείο μελετών περιβάλλοντος Γ. Δ. Παυλογεωργάτου, Μυτιλήνη 2000.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Δρόμου διασταύρωσης Αγιάσου Πολυχνίτου μέχρι διακλάδωσης Αγιάσου (Τσατάλι)». Ανάθεση: Δήμος Αγιάσου Λέσβου. Υλοποίηση: Γραφείο μελετών περιβάλλοντος Γ. Δ. Παυλογεωργάτου, Μυτιλήνη 2000.
 • Μελέτη ανάλυσης περιεχομένου και σχεδιασμού, διαδικτυακής τοποθεσίας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη 2000.
 • Ανάλυση απαιτήσεων και προγραμματισμός Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων Οπλονομείου ΝΑΣΛΕ και Ν.Π. Λέσβου, Πολεμικό Ναυτικό, Μυτιλήνη 2000.
 • Έκθεση υπομνήματος αντίκρουσης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την «Ρύπανση που προκαλείται στον Παγασητικό κόλπο και την λίμνη Βεγορίτιδα από ουσίες του καταλόγου Ι και ΙΙ της 76/464 ΕΟΚ οδηγίας», Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου – ΥΠΕΧΩΔΕ, Μυτιλήνη 1998.
 • Μελέτη “Προσδιορισμός δέκα ιχνοστοιχείων στο Compost του εργοστασίου λιπασματοποίησης της Καλαμάτας”, Ανάθεση: Δήμος Καλαμάτας. Υλοποίηση: Εργαστήριο Ανάλυσης Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 1997.
 • Μελέτη “Ανάπτυξης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων για την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης”. Ανάθεση: Δήμος Μυτιλήνης Λέσβου. Υλοποίηση: Γ. Δ. Παυλογεωργάτος, Μυτιλήνη 1997.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του δρόμου Κλειού – Τσόνια. Συνεργασία με τεχνικό γραφείο κ. Κ. Αμπελικιώτη, Μυτιλήνη 1997.
 • Μελέτη Σχεδιασμού και Βελτιστοποίησης Συστήματος Συλλογής Απορριμμάτων 1ου ΣΥ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης με την χρήση Η/Υ. Ανάθεση: Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου. Υλοποίηση: Α. Αθανασιάδης και Γ. Παυλογεωργάτος, Αλεξανδρούπολη 1997.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Άντισσας Λέσβου. Συνεργασία με τεχνικό γραφείο Οικονομίδου και Συνεργάτες, Μυτιλήνη 1995.
 • Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Άντισσας Λέσβου. Συνεργασία με τεχνικό γραφείο Οικονομίδου και Συνεργάτες, Μυτιλήνη 1995.
 • Μελέτη επικαιροποίησης οριστικής τεχνικής μελέτης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής της Άντισσας Λέσβου. Συνεργασία με τεχνικό γραφείο Οικονομίδου και Συνεργάτες, Μυτιλήνη 1995.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Βόρειας Παράκαμψης της Μυτιλήνης. Συνεργασία με τεχνικό γραφείο Οικονομίδου και Συνεργάτες, Μυτιλήνη 1995.
 • Μελέτη “Ανάπτυξη Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κορυδαλλού”, Γ. Δ. Παυλογεωργάτος, 1996.
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λειψών. Ανάθεση: Δήμος Λειψών- Envireg της Ε.Ε. / Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη 1992.
 • Μελέτη χωροθέτησης του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λειψών Ανάθεση: Δήμος Λειψών- Εnvireg της Ε.Ο.Κ./ Τμήμα Περιβάλλοντος , Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη 1992.
 • Μελέτη «Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του Δήμου Λειψών». Ανάθεση: Δήμος Λειψών- Εnvireg της Ε.Ο.Κ./ Τμήμα Περιβάλλοντος , Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη 1992.