Σε αυτή την σελίδα θα δίνονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των φοιτητών. 

Ερ. 1) Χρειάζεται στις εργασίες που παραδίδω να βάζω και βιβλιογραφία;

 Απαραιτήτως. Δεν υπάρχει επιστημονική εργασία χωρίς βιβλιογραφία.

Ερ. 2) Πως γράφω σωστά την βιβλιογραφία που έχω χρησιμοποιήσει;

Το πιο διαδεδομένο σύστημα αναφορών για βιβλιογραφικά δεδομένα είναι το σύστημα του Ηarvard.

Χρήσιμες διευθύνσεις για περισσότερες πληροφορίες:

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/harvard_referencing.htm

Στην ελληνική γλώσσα:

http://www.teicrete.gr/libsite/?q=node/23

http://www3.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-erevna-tkas/xriseis-pigon-diadiktiou.pdf

Ερ. 3) Γράφω την βιβλιογραφία που χρησιμοποίησα για την εργασία μου στο τέλος αυτής. Χρειάζεται να την αναφέρω και μέσα στο κείμενο μου;

Προφανώς. Όπου αναφέρεστε σε κείμενα ή δεδομένα ή πολυμεσικό υλικό που δεν σας ανήκει, θα πρέπει στο σημείο του κειμένου σας που αναφέρεστε στην δημιουργία άλλου να αναφέρετε την βιβλιογραφία εντός παρενθέσεως, π.χ. (Pavlogeorgatos 2008). Διαβάστε και το κείμενο της απάντησης 6 για περαιτέρω βοήθεια.

 Ερ. 4) Μπορώ να “δανειστώ” μεγάλο μέρος ή ολόκληρο το κείμενο που έχει γραφτεί από άλλον και να το ενσωματώσω στην εργασία μου, αναφέροντας τον στην βιβλιογραφία;

 Μπορείτε να αναφερθείτε ή να σχολιάσετε κείμενα άλλων ή να αντιγράψετε μερικές προτάσεις από ένα κείμενο άλλου συγγραφέα πάντα εντός εισαγωγικών (π.χ. έναν ορισμό) ή να χρησιμοποιήσετε μικρό αριθμό δεδομένων που προέρχονται από τις εργασίες άλλων ερευνητών για να υποστηρίξετε την εργασία σας, αναφέροντας πάντα τις πηγές σας σύμφωνα με την απ. 2. Η αντιγραφή μεγάλου μέρους του κειμένου άλλου συγγραφέα (π.χ. 2 παραγράφων ή περισσότερων), ακόμα και εάν αναφέρετε την πηγή στην βιβλιογραφία, απαγορεύεται  και διώκεται πειθαρχικά και ποινικά.

 Ερ. 5) Μπορώ να χρησιμοποιώ όποιες φωτογραφίες θέλω από το διαδίκτυο ή αλλού στην εργασία μου;

 Όχι. Οι φωτογραφίες όπως και η μουσική, τα βίντεο κ.α. προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και η αντιγραφή τους και η χρήση τους χωρίς την απαραίτητη άδεια από τον δημιουργό τους διώκεται ποινικά. Υπάρχουν όμως διάφοροι διαδικτυακοί τόποι που σας επιτρέπουν ελεύθερη χρήση για μή εμπορικούς σκοπούς των φωτογραφιών τους ή της μουσικής τους ή των βίντεο που φιλοξενούν αρκεί να αναφέρετε την πηγή προέλευσης και τον καλλιτέχνη. Σας παρέχουν δηλαδή την άδεια χρήσης έναντι μικρού αντιτίμου ή εντελώς δωρεάν (GNU/GPL licence). Διαβάστε προσεκτικά τους όρους της κάθε άδειας χρήσης.
 
 Ερ.6) Τι αναφέρει ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων;

Ο ν. 2121/ΦΕΚ Α’ 25/4-3-1993 αναφέρεται στα πνευματικά δικαιώματα.

Ερ. 7) Τι θα πρέπει να περιέχει η πτυχιακή μου εργασία;

 Έχει προετοιμαστεί ένα σύντομο κείμενο που μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Ερ. 8) Από που μπορώ να βρω ξενόγλωσσα επιστημονικά άρθρα για διάφορα θέματα που με ενδιαφέρουν;

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μας δίνει πρόσβαση σε πολλές διεθνείς βάσεις δεδομένων για ανεύρεση επιστημονικής βιβλιογραφίας, οι πιο διαδεδομένες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι δύο:

Η βάση δεδομένων Sciencedirect και η βάση δεδομένων Scopus.

Ερ. 9) Προσπαθώ να κατεβάσω άρθρα που με ενδιαφέρουν από τις βάσεις Sciencedirect και Scopus από Η/Υ εκτός Πανεπιστημίου και δεν μου επιτρέπεται. Γιατί;

Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων γίνεται εφικτή από Η/Υ που έχουν διεύθυνση ip του Παν. Αιγαίου. Eάν δουλεύετε σε Η/Υ εκτός δικτύου Παν. Αιγαίου θα πρέπει να δημιουργήσετε μία σύνδεση VPN για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στα άρθρα αυτά. Το πως θα δημιουργήσετε μία σύνδεση VPN στον Η/Υ π.χ. του σπιτιού σας, (προσοχή όχι σε δημόσιο Η/Υ π.χ. σε Internet cafe), περιγράφεται στην σελίδα http://www.aegean.gr/ype/ στον κατάλογο Υπηρεσίες -> Σύνδεση VPN -> Οδηγός σύνδεσης.

Ερ. 10) Χρειάζομαι μία συστατική επιστολή. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω;

Διαβάστε το αρχείο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Ερ. 11) Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορώ να συντάξω ένα βιογραφικό σημείωμα, τι σημαίνει συστατική επιστολή κ.α.;

Μπορείτε να βρείτε αρκετές πληροφορίες στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας από εδώ.