Μαθήματα μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

Πολιτισμικός Σχεδιασμός (Cultural planning)

Μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Διατήρηση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (ΔΦΠΠ) – Χειμερινό εξάμηνο

Περιβαλλοντικές παράμετροι μουσείων (ΠΠΜ) – Χειμερινό εξάμηνο

Πολιτισμικός Σχεδιασμός (Cultural planning) –  Εαρινό εξάμηνο

Τα Υλικά της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ΥΠΚ) – Εαρινό εξάμηνο

Πολιτισμική Διαχείριση – Εαρινό εξάμηνο

Μαθήματα προηγούμενων ετών

Μεταπτυχιακού επιπέδου

 • Ειδικά Ζητήματα Πολιτισμικής Κληρονομιάς (2003-2012)
 • Πολιτισμική Οικονομία (2006-2008)

Προπτυχιακού επιπέδου

 • Διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς (Άκαδ. έτη 2009-2014).
 • Ποσοτική Ανάλυση Οπτικοακουστικού κειμένου (Άκαδ. έτος 2013).
 • Ψηφιακή χαρτογράφηση της πολιτισμικής κληρονομιάς (Ακαδ. έτη 2005-2008).
 • Μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς (Ακαδ. έτη 2003-2009).
 • Πολιτισμική κληρονομιά (Ακαδ. έτη 2003-2008).
 • Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας (Ακαδ. έτος 2001-2002).
 • Εργαστήριο πληροφορικής (Ακαδ. έτη 2000-2002).
 • Εργαστήριο Ψηφιοποίησης Δεδομένων (Ακαδ. έτη 2000-2002).
 • Εισαγωγή στα Πολυμέσα Ι (Ακαδ. έτη 2000-2002).
 • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (2000-2001) Τμήμα Γεωγραφίας Παν. Αιγαίου.
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική (2000-2001) Τμήμα Γεωγραφίας Παν. Αιγαίου.