Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό μου τόπο.
Στις σελίδες του μπορείτε να ενημερωθείτε:
α) με στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος,
β) για τα μαθήματα που διδάσκω σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου και
γ) με τα στοιχεία επικοινωνίας όπως και τις ώρες γραφείου για το τρέχον εξάμηνο.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις