Γεράσιμος Παυλογεωργάτος
 
Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό μου τόπο.
Στις ιστοσελίδες του μπορείτε να ενημερωθείτε:
α) με στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος, όπως τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, την ερευνητική, εκπαιδευτική και επαγγελματική μου εμπειρία, ενδεικτικές ετερο-αναφορές στο δημοσιευμένο έργο μου
β) για τα μαθήματα που διδάσκω σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου.
Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε, με την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραμμένοι σε αυτά, για κάθε μάθημα ξεχωριστά:

– αντίγραφα των παρουσιάσεων που παρουσιάζονται σε κάθε διάλεξη
-λίστα με τα προτεινόμενα θέματα εργασιών
-πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, τα εγχειρίδια και την μέθοδο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος
-λίστες με την προτεινόμενη βιβλιογραφία
-χρήσιμους υπερσυνδέσμους σχετικούς με το μάθημα.

γ) με τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μου όπως και τις ώρες γραφείου για το τρέχον εξάμηνο
δ) με χρήσιμους υπερσυνδέσμους για θέματα σχετικά με τα μαθήματα.
                                                                                                           Καλή πλοήγηση
                                                                                                 Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

linkedin academialogo-1 researchgate GNEST Οceanexpert