Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό μου τόπο.
Στις ιστοσελίδες του μπορείτε να ενημερωθείτε:
α) με στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος, όπως: 
    – τις επιστημονικές δημοσιεύσεις μου,
    – την ερευνητική, εκπαιδευτική και επαγγελματική μου εμπειρία και
    – τις ενδεικτικές ετερο-αναφορές στο δημοσιευμένο έργο μου
β) για τα μαθήματα που διδάσκω σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου           
γ) με τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μου όπως και τις ώρες γραφείου για το τρέχον εξάμηνο και
δ) με χρήσιμους υπερσυνδέσμους για θέματα σχετικά με τα μαθήματα.                                                                                                                                                                  
linkedin academialogo-1